Eurocrine veritabanı hazır ve kullanımda!

Tiroid, primer ve sekonder hiperparatiroidizm, paraganglioma, adrenal tümörler ve GEP-NET gibi tüm tanı gruplarında veri toplama işlemi artık mümkün! Veri girişleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca ve Türkçe olarak yapılabilmektedir.

Kayıt olmak ve varsa sorularınız için - Lütfen proje koordinatörü ile irtibata geçin.